ZOEK
telefoon
BEL: 040-851 39 99
(ma/vrij 9:00-17:00 uur)

FAQ

over opteren/boeken:


Hoe plaats ik een optie?
Indien u een optie wenst te plaatsen op entertainment kunt u dit geheel vrijblijvend en kosteloos zowel telefonisch als schriftelijk kenbaar maken. Indien het entertainment beschikbaar is blijft de optie 14 dagen geldig. De optie kan in deze periode worden omgezet in een definitieve boeking. U kunt een optie – op verzoek - opnieuw verlengen mits mogelijk.

Hoe boek ik het entertainment?
Mondeling en schriftelijk kunt u het geopteerde entertainment bevestigen/boeken. Direct hierna wordt het entertainment door ons vastgelegd en is er een overeenkomst tot stand gekomen. Zodra alle gegevens definitief zijn zullen wij u een overeenkomst in tweevoud sturen, eventueel voorzien van een rider (document met speciale operationele en/of technische voorzieningen waar opdrachtgever voor dient te zorgen/tekenen). U tekent de overeenkomst en eventuele rider en retourneert deze aan ons.

Welke informatie is nodig om een overeenkomst op te kunnen maken?

 • Naam van het entertainment dat u wenst te boeken
 • Datum van optreden
 • Tijd van optreden
 • N.a.w. van opdrachtgever (inclusief bevoegd persoon namens organisatie i.v.m. ondertekening), inclusief telefoonnummer
 • N.a.w. van locatie waar entertainment dient op te treden, inclusief vast telefoonnummer.
 • Contactpersoon op locatie v.v. mobiel telefoonnummer.
 • Reden van het feest/event/bijeenkomst (programma van de avond / eventueel draaiboek)
 • Aantal gasten

over prijzen/kosten:


Zijn gepubliceerde prijzen all-in?

 • Inclusief sociale lasten en belastingen.
 • Exclusief btw 6 of 19% (afhankelijk van soort entertainment)
 • Exclusief bumakosten 7% (indien van toepassing)
 • Exclusief premie CLC-VECTA (max.) 3% - indien gewenst.
 • Uitsluitend geldig binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
 • Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en/of druk-, zet-, typefouten.

Wat zijn buma-kosten?

 • Als vertegenwoordiger en partner van diverse artiesten, musici, componisten, tekstdichters, bewerkers en muziekuitgevers steunt Boek-entertainment.nl/HV Productions BV de Buma/Stemra en de gehele muziekindustrie in de breedste zin. Dit betekent dat HV Productions BV per boeking van een muziekgerelateerd item voor u de verplichte(!) afdracht zal doen van 7% Buma-kosten on-top-of de uitkoopgage:
 • De Buma stelt: de grondslag voor de afdracht is de uiteindelijke uitkoopprijs die doorberekend wordt aan de wederpartij minus eventuele premie CLC-VECTA.

Kan ik een boeking kosteloos wijzigen?
Boek-entertainment.nl/HV Productions BV behoudt zich het recht voor om 50,- euro wijzigingskosten door te berekenen indien er één of meerdere wijzigingen plaatsvinden na het versturen van de overeenkomst(en).

over techniek:


Is de geluidstechniek inbegrepen?

 • Indien alleen een monitorset is inbegrepen, dan dient het eindgeluid (zaalgeluid) aanvullend besteld te worden.
 • Indien een A- of B-set is inbegrepen, dan is de monitoring en het eindgeluid (zaalgeluid) inbegrepen tot respectievelijk ca. 350 / 550 personen (in een normale partygelegenheid/zaal).
 • TIP: Laat u altijd door onze bookingsconsultants informeren over de techniek.

Is de belichting inbegrepen?

 • Belichting is niet inbegrepen. Dit kunnen wij wel voor u verzorgen.
 • TIP: Laat u altijd door onze bookingsconsultants informeren over de techniek.

over soort feest/evenement:


Wat is de definitie van een besloten feest/evenement?
Besloten wil zeggen: geen kaartverkoop, geen media, geen reclame, niet vrij toegankelijk.

over service:


Is er iemand bereikbaar bij calamiteiten en in het weekend?
Boek-entertainment.nl/HV Productions BV is 24 uur per dag bereikbaar via een semafoondienst. Bel het hoofdtelefoonnummer van Boek-entertainment.nl en volg de procedure.

Wat gebeurt er bij calamiteiten (bijvoorbeeld: ziekte van de artiest)
Bij eventuele calamiteiten zal het team van Boek-entertainment.nl er alles aan doen (binnen de maximale mogelijkheden en binnen alle redelijkheid) om vervangend en zo gelijkwaardig mogelijk entertainment te boeken. Wij adviseren u altijd het CLC-VECTA af te sluiten.