ZOEK
telefoon
BEL: 040-851 39 99
(ma/vrij 9:00-17:00 uur)

Privacyverklaring

Persoonsgegevens


Boek Entertainment is een onderdeel van HV Productions BV. HV Productions BV bestaat uit verschillende vennootschappen die diensten aanbieden en leveren op het gebied van entertainment en media zowel aan particulieren als aan ondernemingen. HV Productions BV - en alle aan haar gelieerde vennootschappen - respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en probeert deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. De publicatie van deze privacyverklaring dient om inzicht te geven in de wijze waarop HV Productions BV gegevens verzamelt en hoe en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens


In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact met ons heeft legt HV Productions BV (persoons)gegevens vast. HV Productions BV gebruikt uw gegevens voor de totstandkoming en/of uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) diensten en producten op de hoogte te houden. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden slechts verwerkt op een wijze die niet onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Binnen HV Productions BV is Francois Verhoeven verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Toestemming


Persoonsgegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden dan omschreven in deze privacyverklaring. Indien u geen prijs (meer) stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken. In beide gevallen kunt u een e-mail sturen naar; info@hvproductions.nl.

Koppelingen naar Internetsites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van verwijzingen (zogeheten links) met deze website zijn verbonden. Door het aanklikken c.q. volgen van de verwijzingen, wordt deze website verlaten. HV Productions BV heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte van de aldaar geldende privacyregels. Het is verstandig om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden eerst het daar geldende privacybeleid door te nemen. HV Productions BV is niet aansprakelijk voor handelingen van derden met betrekking tot door deze internetsites verkregen persoonsgegevens.

Niet-persoonsgegevens


Niet-persoonsgegevens zijn gegevens die niet te herleiden zijn tot een individueel persoon. HV Productions BV verzamelt, verwerkt en analyseert niet-persoonsgegevens, zoals webstatistieken ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering. Analyse van deze nietpersoonsgegevens heeft als doel toekomstige en huidige gebruikers van de website van HV Productions BV beter van dienst te kunnen zijn. Ook worden de gegevens gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van de geleverde diensten. Voorbeelden van niet-persoonsgegevens zijn: bezochte paginas binnen het hvproductions.nl domein, ip-adres, exit-paginas. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld door cookies en andere analysetechnologien.

Cookies


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. HV Productions BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Wijzigingen


HV Productions BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van HV Productions BV.

Contact


HV Productions BV hecht veel waarde aan de mening van de bezoekers en gebruikers van de website van HV Productions BV. Vragen en/of suggesties over deze privacyverklaring kunt u e-mailen op het volgende adres: info@hvproductions.nl